Aktualności

W południowej części RDLP w Radomiu, na terenie Nadleśnictwa Pińczów, znajduje się jedna z największych osobliwości przyrodniczych regionu, jaką jest niewątpliwie rezerwat florystyczny „Grabowiec”, jedyny kompleks leśny w naszym kraju występujący na podłożu zbudowanym ze zwietrzelin skał gipsowych.

Wydarzenia

Świętokrzyscy leśnicy oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Tajemnice Lasu" przygotowanym dla fotografów – amatorów, którzy potrafią zatrzymać piękno natury Puszczy Świętokrzyskiej w migawce aparatu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż wszystkich dostępnych gatunków drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów.