Aktualności

Nadleśnictwo Pińczów jest współbeneficjentem kolejnego projektu LIFE+ realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Tym razem przedsięwzięcie dotyczy renaturyzacji rzeki Nidy, w tym cennych lasów łęgowych.

Wydarzenia

Świętokrzyscy leśnicy oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Tajemnice Lasu" przygotowanym dla fotografów – amatorów, którzy potrafią zatrzymać piękno natury Puszczy Świętokrzyskiej w migawce aparatu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż wszystkich dostępnych gatunków drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów.