Oferta edukacyjna

Edukacja leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa, w oparciu o obiekty edukacyjne specjalnie do tego przystosowane jak również w formie zajęć kameralnych. Tematyka, forma oraz czas trwania tych zajęć uzależniona jest od potrzeb uczestników.