Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta podopiecznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie

W dniu 13.07.2017r. Szkółkę leśną w Michałowie odwiedzili podopieczni i opiekunowie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie. Była to rewizyta w odpowiedzi na lekcję przeprowadzoną przez leśników z Nadleśnictwa Pińczów dla podopiecznych w siedzibie WTZ.

Podczas zwiedzania szkółki leśnej leśniczy opowiadał uczestnikom o swojej pracy, o roli szkółek leśnych, oraz o specyfice prac szkółkarskich. Następnie poznali wybrane gatunki drzew liściastych. Omówiono na wybranych przykładach różnorodność kształtu liści, oraz budowę drewna. Przeprowadzono także „miniwarsztaty" w czasie których podopieczni WTZ, oraz ich opiekunowie odrysowywali i opisywali liście poznanych gatunków. Na zakończenie zajęć, przy ognisku wysłuchali, jak zapobiegać pożarom lasu.

Tekst i zdjęcia:  Jadwiga Zagrobelna