Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż wszystkich dostępnych gatunków drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów.

Sprzedaż drewna
Sprzedaż drewna w 2018r. odbywa się  zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016r.w sprawie  sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  (znak: ZM.800.2.2016)
Treść Zarządzeń dostępna jest na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Poniżej znajdą Państwo wzóry umowy sprzedaży drewna oraz formularz upoważnienia do odbioru surowca drzewnego.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

  • w biurze nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 700- 1400 na podstawie przedłożonego z rejestratora leśniczego wydruku numerów sztuk lub stosów drewna przeznaczonych do sprzedaży dla danego klienta, potwierdzonego podpisem i pieczęcią imienną leśniczego.
  • w siedzibach leśnictw we wtorki i czwartki w godzinach 700 - 1000. Po uzgodnieniu z leśniczym dopuszcza się sprzedaż drewna w innych terminach.

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

Wywóz drewna z lasu i magazynów otwartych zakupionego z puli detalicznej odbywa się we wtorki i piątki w godzinach 700 - 1500 drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 9 stycznia 2017r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny , jeśli interesuje Państwa zakup drewna.  

 

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży sadzonki gatunków drzew i krzewów leśnych jak również gatunków ozdobnych. Oferta obejmuje wszystkie gatunki wyszczególnione w cenniku do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż prowadzona jest na Szkółce Leśnej w Michałowie od wiosny do jesieni, w środy, czwartki i piątki w godzinach 800 - 1300 (rozpoczęcie sprzedaży uzależnione jest od warunków pogodowych)

fot. W. Błaziak

Sprzedaż prowadzi leśniczy szkółkarz Bartosz Maj
tel. kom. 782 989 090
Gospodarstwo Szkółkarskie Michałów
Michałów 211
28-411 Michałów